System obiegu dokumentów - Opis programu

Celem programu jest uporządkowanie przepływu dokumentów w firmie.

Papier w firmach to ważny nośnik informacji, jednak rozwój firmy oraz napływające nieprzerwanie informacje z otoczenia generują coraz większą liczbę dokumentów. Aby uniknąć trudności związanych z przechowywaniem dokumentów, poszukiwaniem informacji w nich zawartych, czy też tworzeniem powiązań między nimi konieczne jest narzędzie, które wyeliminuje te problemy.

Program umożliwia definiowanie procesów, jakim podlegają dokumenty. Dzięki procedurom obiegu dokumentów każda sprawa realizowana jest w zaplanowany, usystematyzowany i właściwy dla firmy sposób.

Dokumenty elektroniczne zastąpią całą masę dokumentów papierowych i nie będziesz tracić czasu na ich szukanie.

Podstawowe cechy programu

  • Program umożliwia wprowadzenie dowolnej ilości kategorii dokumentów (np. Faktury zakupu, umowy, ...)
    Dla każdej z kategorii można zdefiniować osobny obieg dokumentu pomiędzy działami firmy. więcej...
  • W programie definiujemy działy firmy oraz użykowników przypisanych do poszczególnych działów.Poszczególne sprawy skladać się mogą więc z wielu przekazywanych wiadomości pomiędzy działami firmy więcej...
  • Poszczególne sprawy można wiązać ze sobą w Sygnatury więcej...